drinKraantjeswater

Voeding Basisonderwijs Secundair onderwijs Gezondheidsbeleid personeel

Kraantjeswater is gezond, goedkoop en het meest milieuvriendelijke drankje dat er bestaat. Er komt geen verpakkingsafval of transport aan te pas en het is een product van topkwaliteit. Kraantjeswater wordt op meer dan 60 punten gecontroleerd en is daarmee zelfs het strengst gecontroleerde voedingsmiddel in Vlaanderen. De kraan opendraaien volstaat dus om fris en lekker drinkbaar water te hebben. En dat 24 op 24 uur, 7 dagen op 7!

drinKraantjeswater is een project van de watermaatschappij De Watergroep en de afvalintercommunales Limburg.net en IDM met als doel jong en oud te overtuigen om water van de kraan te drinken.

Lees meer

Voedingsdriehoek

Voeding

Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de voedingsdriehoek.

We willen richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn. En die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Het resultaat is een realistisch en duurzaam model dat rekening houdt met de actuele… Lees meer

Informatiedossier over beweegvriendelijke school

Beweging

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over het creëren van een beweegvriendelijke school beantwoorden.

Het pedagogisch dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Lees meer

Informatiedossier de voedingsdriehoek

Voeding

In dit dossier vindt u alle informatie over de vernieuwde voedingsdriehoek en enkele concrete tips en werkvormen om op een hedendaagse manier rond gezonde voeding aan de slag te gaan met uw leerlingen.

Het dossier is inhoudelijk logisch opgebouwd en vertrekt vanuit de vernieuwde voedingsdriehoek. Gaandeweg worden de aanbevelingen, de richtlijnen en de visie waarop het model gebaseerd is aangebracht en uitgediept.

Bij dit dossier hoort ook een PowerPointpresentatie met een samenvatting van de informatie en enkele werkvormen. U kunt de presentatie zelf aanpassen en/of aanvullen.

Dit dossier bevat dus ondersteunend materiaal,… Lees meer

Gids – Richtlijnen voor Vlaamse scholen over schoolmaaltijden

Voeding

Het kan beter met de voedingsgewoonten van de Vlaamse kinderen en jongeren. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische voedselconsumptiepeiling en uit ander onderzoek, zoals de Health Behaviour In School-aged Children (HBSC) studie bij 11- tot 18-jarigen , . Zo eten ze te weinig groenten en te veel vetrijke en suikerrijke snacks, en drinken ze te veel gezoete dranken. Eén van de oplossingen is een schoolomgeving waarin kinderen en jongeren gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken.

Maar ook op school is er nog werk aan de winkel! De indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven … Lees meer

Informatiedossier Suiker onverbloemd

Voeding

Informatiedossier voor leerkrachten secundair onderwijs als houvast voor lessen over suiker en gezondheid. 

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over suiker beantwoorden. Het dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Lees meer

Informatiedossier Lekkere reclame

Voeding

Informatiedossier voor leerkrachten secundair onderwijs als houvast voor lessen over bewust en kritisch omgaan met reclame voor voeding.

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over voeding en reclame beantwoorden. Het dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Lees meer

Leerlijn voeding

Voeding

Een les over gezonde tussendoortjes? Goed idee, maar liefst meer dan eens! Eenmalig een les geven rond een gezondheidsthema heeft weinig effect. Leerlingen komen best meerdere keren in contact met bepaalde thema’s tijdens hun schoolloopbaan.

Deze leerlijn is er om het thema voeding verticaal en horizontaal  te integreren en te verankeren in de onderwijspraktijk. Dat wil zeggen zowel in verschillende leerjaren als in verschillende vakken.

De leerlijn voeding is een praktisch instrument dat schoolteams ondersteunt bij het invullen en afstemmen van hun gezondheidseducatie rond het thema voeding. Op de verschillende onderwijsniveaus, gaande… Lees meer

Oog voor lekkers

Voeding

Oog voor Lekkers is het gloednieuwe Vlaamse project rond groenten, fruit en/of melk op school.

Samen met de mascottes slurp en slice ontdekken leerlingen verschillende soorten groenten en fruit en proeven ze van melk.

Oog voor Lekkers vervangt vanaf schooljaar 2017-2018 het bekende Tutti Frutti.

Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kunnen scholen gedurende 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning. De Vlaamse overheid wil namelijk de krachten bundelen en streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes… Lees meer

Informatiedossier over (te) lang stilzitten en voldoende bewegen (de bewegingsdriehoek)

Beweging Secundair onderwijs Educatieve materialen

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over (te) lang stilzitten en voldoende bewegen beantwoorden. Het pedagogisch dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Lees meer
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be