Informatiedossier energiedranken

Voeding Secundair onderwijs Educatieve materialen

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over energiedranken beantwoorden. Het dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Lees meer

Educatief pakket ‘Everybody Happy’

Geestelijke gezondheid Secundair onderwijs Educatieve materialen

'Everybody Happy', een film van Nic Balthazar, vertelt het verhaal van Ralph Hartman (Peter van den Begin), een succesvolle stand-up comedian die het moeilijk heeft. Hj wordt namelijk achtervolgd door de kritische stem in zijn hoofd. Ondertussen probeert hij zich staande te houden in het genadeloze milieu van de stand-up comedy.

Voor deze film werd een educatief pakket ontwikkeld voor leerkrachten en een oefenboekje voor leerlingen. Deze materialen bieden handvaten om thema's als geestelijke gezondheid, burnout en depressie bespreekbaar te maken en samen op zoek te gaan naar wat je kan doen om je net wel '… Lees meer

De Conflixers

Geestelijke gezondheid Secundair onderwijs

De conflixers is een project van de Vlaamse scholierenkoepel dat ontwikkeld werd om een antwoord te bieden op pesten in het onderwijs. Het is gebaseerd op het principe van peer support. Dit houdt in dat  het gaat om projecten waarin leerlingen vertrouwen en mede-eigenaarschap krijgen van de school. Bij de conflixers zijn het altijd de leerlingen die het zelf gaan oplossen. Conflixers zijn dus leerlingen die op hun eigen school andere leerlingen ondersteunen waar nodig. 

Lees meer

Jong en van Zin: aanbod vormingen basisonderwijs + secundair onderwijs

Geestelijke gezondheid Relaties Seksualiteit Basisonderwijs Secundair onderwijs Gezondheidsbeleid personeel Vorming

Jong en van Zin versterkt kinderen, jongeren en hun opvoeders via haar expertise over volgende onderwerpen:

- relationele en seksuele vorming, - pesten aanpakken (groepsdynamica, weerbaarheid), - identiteit en zingeving, - begeleidershouding, - participatie, - peer support

Bij Jong & Van Zin vind je procesmatige, participatieve, interactieve vormingen - van een workshop van een halve dag tot meerdaagse vormingen. Boek een vorming voor jouw (klas)groep kinderen (3e graad lager onderwijs), jongeren of volwassenen.

Lees meer

Klascement

Voeding Beweging Tabak Alcohol en drugs Geestelijke gezondheid Gezondheid en milieu Relaties Seksualiteit lichaamshygiëne Veiligheid en eerste hulp Verkeersveiligheid Basisonderwijs Secundair onderwijs Gezondheidsbeleid personeel Educatieve materialen

KlasCement is het gratis platform waar leerkrachten elkaar inspireren door materiaal te delen, voor leerlingen van alle leeftijden. Tienduizenden leermiddelen kun je gemakkelijk doorzoeken op onderwerp, vak of onderwijsniveau. Je kan zoeken op trefwoord, onderwijsniveau, vak en soort leermiddel.

Je moet je registreren en aanmelden en dan heb je toegang.

Lees meer

Zippy’s Vrienden

Geestelijke gezondheid Basisonderwijs

Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld lesprogramma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt. Het vervolgprogramma Apple's Vrienden is geschikt voor kinderen tot 10 jaar. Vanaf het schooljaar 2016 - 2017 wordt de leerlijn doorgezet tot en met groep 8.

Kinderen krijgen net als volwassenen soms te maken met tegenslagen en verdriet. Een zieke oma, gescheiden ouders, een dode cavia, ruzie met een vriendje of zakken voor een zwemdiploma. Zippy’s Vrienden, een uitgekiend lesprogramma dat zijn waarde in het buitenland heeft bewezen, leert hun stapsgewijs wat ze met allerlei gevoelens kunnen… Lees meer

Draaiboek suïcidepreventie: Leidraad draaiboek zelfmoordpreventie voor scholen

Geestelijke gezondheid Secundair onderwijs Beleidsinstrumenten

Deze leidraad biedt ondersteuning bij het opmaken van een stappenplan om aan zelfmoordpreventie te doen binnen een school.  Het brengt alle potientiële elementen in beeld die van toepassing kunnen zijn voor een concrete school. De leidraad is betsemd voor de school en/of het CLB.

De leidraad is één van de resultaten van het project “locoregionale uitvoering van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie”. Het is een aanzet voor scholen die een draaiboek suïcidepreventie willen maken, aangepast aan de realiteit van de eigen school.

In een… Lees meer

Toverbos

Geestelijke gezondheid Basisonderwijs

De emotionele en psycho-sociale ontwikkeling tijdens de kleutertijd is een erg belangrijke determinant voor het latere psycho-sociaal functioneren van mensen. Het Toverbos is een methodiek uitgewerkt door een medewerkster van het UZ Leuven in samenwerking met de VZW Ga voor Geluk en kent als doel de socio-emotionele ontwikkeling van kleuters te ondersteunen. De methodiek, die gebaseerd is op psychodrama, werd tijdens een pilootproject in drie kleuterscholen uitgetest. Er zijn reeds meerdere methoden op de markt beschikbaar die aandacht hebben voor de socio-emotionele ontwikkeling van kleuters. Deze methodieken zijn voornamelijk gericht op het leren herkennen en benoemen van emoties. Het… Lees meer

School Zonder Pesten

Geestelijke gezondheid Basisonderwijs

School Zonder Pesten vzw wil het ‘goedgevoel’ van elk kind op de basisschool vergroten, door te focussen op sociale ontwikkeling, positieve klassfeer en oplossingsgericht denken, met als specifiek preventief doel: pesten op school verminderen. Een school moet een plek zijn waar kinderen zorgeloos en in alle veiligheid kunnen leren, spelen, samen werken en opgroeien.

Met dit doel voor ogen, biedt School Zonder Pesten vzw kinderen en leerkrachten in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs interactieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal om in groep stil te staan bij ‘leuke en minder leuke gevoelens’, ‘omgaan… Lees meer

Actieve kinderopvang

Voeding Beweging Basisonderwijs Educatieve materialen Vorming

Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende bewegen? Wat is een actief spel? En welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Ook in de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het VIGeZ het project ‘Actieve kinderopvang’.

Actieve kinderopvang focust op de invulling van een kwaliteitsvol beleid rond beweging, voeding, en de preventie van lang stilzitten binnen de buitenschoolse opvang. Dit beleid heeft oog voor een vrij bewegingsaanbod, actief toezicht, de beperking van lang stilzitten, een evenwichtig dranken- en… Lees meer

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be