Woogie Boogie

Beweging Basisonderwijs Educatieve materialen

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde samen met Disney Benelux Woogie Boogie. Met Woogie boogie willen het Vlaams Instituut Gezond Leven en Disney Benelux het lang stilzitten bij kleuters (3-6 jaar) aanpakken.

Woogie Boogie bewegingstussendoortjes

De Woogie Boogie bewegingstussendoortjes bestaan uit een reeks van leuke filmpjes, waarin Mickey Mouse, Donald Duck en Sofia kleuters aansporen om recht te staan en te bewegen. Van alle leuke moves in de filmpjes is er een eenvoudig stappenplan beschikbaar. In het stappenplan worden de moves stap per stap beschreven. Wil jij het zitten in de klas onderbreken en de kleuters even… Lees meer

SmartStop, een rookstopprogramma voor jongeren van 14 tot 20-jaar

Tabak Secundair onderwijs Educatieve materialen Vorming

SmartStop is een rookstopprogramma voor jongeren van 14 tot 20 jaar waar in scholen mee aan de slag kan worden gaan. De methode bestaat uit:

Een infosessie voor rokers én niet-rokers over roken, rookstop en SmartStop gegeven door een erkende tabakoloog (dit is iemand die een opleiding heeft gevolgd om mensen te helpen met te stoppen met roken). Tijdens deze infosessie wordt de keuze om niet te roken versterkt (tabakspreventie). Rokers worden aangespoord om een rookstoppoging te ondernemen (rookstop). Consultaties met een erkende tabakoloog waar jongeren een rookstoppoging ondernemen. De tabakoloog staat de jongeren met raad en daad bij… Lees meer

air@school

Gezondheid en milieu Secundair onderwijs Educatieve materialen

air@school biedt een volledig pakket aan materialen om aan de slag te gaan rond gezonde binnenlucht in de klas. Het ene materiaal is misschien al iets nuttiger dan het andere, maar het andere is dan misschien weer net leuker en zotter dan het ene.

Lees meer

Als de rook uit je school verdwenen is

Tabak Basisonderwijs Secundair onderwijs Beleidsinstrumenten

Wat zegt de wet over roken op school? Hoe moeten scholen de wet interpreteren? In deze brochure vindt u praktische antwoorden op een hele reeks vragen. Maar een rookbeleid voeren op school gaat verder dan het respecteren en handhaven van het wettelijk kader, het gaat ook over gezondheidseducatie en tabakspreventie en het zorgen voor een rookstopaanbod. U vindt in deze brochure een checklist die u kan gebruiken om na te gaan wat uw school vandaag al doet en hoe u het rookbeleid nog kan verbeteren.

Lees meer

Geestig gezond op de planken

Geestelijke gezondheid Basisonderwijs Secundair onderwijs Beleidsinstrumenten

Ben jij op jouw school verantwoordelijk voor het boeken van toneelstukken in het kader van de pedagogische opdracht? In deze infofiche vind je enkele tips voor toneel over geestelijke gezondheid(sproblemen).

Uit onderzoek blijkt immers dat jongeren vatbaarder zijn voor eenzijdige beeldvorming. Blootstelling aan nieuwsberichten, theatervoorstellingen, films of documentaires over gevoelige thema’s (zoals zelfbeschadigend gedrag of zelfmoord), heeft mogelijk een negatief effect. Het verhoogt de kans dat jongeren zelf dit gedrag stellen, het gedrag als een oplossing of uitweg zien, en sneller suïcidale gedachten en/of gedrag ontwikkelen (copycat effect). Om die redenen… Lees meer

Vlucht naar Avatar

Alcohol en drugs Basisonderwijs Educatieve materialen

Vlucht naar Avatar wil de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen van de derde graad lager onderwijs versterken, zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. Het lessenpakket bestaat uit zes lessen gevuld met activerende werkvormen, zoals hoekenwerk, een digitaal bordspel, rollenspelen…'Vlucht naar Avatar' vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen heel leerzaam en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep gamers bij wie het game-gedrag kan ontsporen.

Lees meer

Leerlijn eerste hulp

Veiligheid en eerste hulp Basisonderwijs Secundair onderwijs Beleidsinstrumenten

Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelde een leerlijn over eerste hulp. Deze leerlijn over eerste hulp beoogt een praktisch instrument te zijn door een schematisch overzicht van leerinhouden te bieden doorheen de verschillende onderwijsniveaus, gaande van kleuteronderwijs tot secundair onderwijs, aangevuld met kennis, vaardigheden en attitudes. Op die manier wil de leerlijn eerste hulp verankeren in de onderwijspraktijk. De leerlijn wil een kapstok bieden aan leerkrachten om aan ontwikkelingsdoelen en eindtermen een concrete invulling te geven. Een leerlijn geeft aan hoe leerlingen voor een bepaald leergebied kunnen komen tot het realiseren van de eindtermen.… Lees meer

TTT-opleiding om Lesgever Eerstehulpverlening Onderwijs te worden.

Veiligheid en eerste hulp Basisonderwijs Secundair onderwijs Vorming

Train the trainer-opleiding

Tijdens deze interactieve cursus van 5 dagen krijg je na je examen een brevet ‘Lesgever Eerstehulpverlening Onderwijs’. Met dit brevet kan je de cursussen Eerste hulp, Helper, Reanimeren en defibrilleren organiseren voor de leerlingen of studenten van je eigen onderwijsinstelling. Nadien kan je gratis aan de geslaagde leerlingen/studenten een brevet Eerste hulp, Helper of Reanimeren en defibrilleren van Rode Kruis-Vlaanderen uitreiken.

Voor wie? Alle leerkrachten uit alle richtingen secun¬dair onderwijs (tweede en derde graad) en docenten uit de lerarenopleidingen.

Waar en wanneer? Maak je keuze uit… Lees meer

De waterpas (Kieskeurig)

Voeding Basisonderwijs Educatieve materialen

Sensibiliserende actie om leerlingen in het basisonderwijs aan te moedigen om regelmatig water te drinken. De leerlingen houden gedurende een week op hun ‘waterpas’ bij wanneer ze water drinken (op school, thuis of elders).

Na afloop brengen de kinderen hun waterpas terug mee en kan er een korte nabespreking gebeuren in de klas. Je kan als beloning voor elk kind een diploma afdrukken. Via de bijhorende brief kan ook de medewerking van de ouders gevraagd worden.

Deze actie kadert in Kieskeurig, het voedingsbeleid op school (als onderdeel van Gezonde School) en kan regelmatig… Lees meer

Vlieg erin!

Neem je leerlingen mee op de roetsjbaan van het leven en versterk hun veerkracht en talenten!

Vlieg erin! wil het welbevinden van leerlingen van de 3de graad verhogen. En niet zonder reden. Welbevinden maakt dat kinderen uitgroeien tot mensen die goed in hun vel zitten en psychisch gezonder zijn.

Vlieg erin! is geïnspireerd op de positieve psychologie. Het pakket geeft concreet lesmateriaal om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken en een positief klasklimaat te stimuleren.

De leraar volgt met de klas een parcours door een pretpark. Langs vier roetsjbanen krijgen… Lees meer

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be