De waterpas (Kieskeurig)

Omschrijving

Sensibiliserende actie om leerlingen in het basisonderwijs aan te moedigen om regelmatig water te drinken. De leerlingen houden gedurende een week op hun ‘waterpas’ bij wanneer ze water drinken (op school, thuis of elders).

Na afloop brengen de kinderen hun waterpas terug mee en kan er een korte nabespreking gebeuren in de klas. Je kan als beloning voor elk kind een diploma afdrukken. Via de bijhorende brief kan ook de medewerking van de ouders gevraagd worden.

Deze actie kadert in Kieskeurig, het voedingsbeleid op school (als onderdeel van Gezonde School) en kan regelmatig herhaald worden. Je kan deze actie gebruiken om meer bekendheid en gedragenheid te creëren voor een aangepast aanbod en nieuwe afspraken over dranken op school, zowel bij de leerlingen als bij hun ouders (zie ook Kieskeurig-fiches ‘Naar een (gratis) wateraanbod op school’ en ‘Naar een evenwichtig aanbod van dranken in de basisschool’). De waterpas kan ook gekoppeld worden aan initiatieven als een gezonde week of Wereldwaterdag.

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

Leerkrachten in het basisonderwijs

Materialen en werkvormen

Praktische informatie

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be