Dip Dobbel Doe

Omschrijving

Bewegingstussendoortjes zijn veilige, leuke en eenvoudige oefeningen die je in het dagelijkse (school)leven kan gebruiken als ‘break’. Bijvoorbeeld bij een lesonderbreking of bij de overgang naar een nieuw lesonderwerp. Dit zijn ideale momenten om tegemoet te komen aan de bewegingsnoden van de leerlingen.

De bewegingstussendoortjes omvatten 4 functionele categorieën:

 • Bodydrum en ritme
 • Lichaamsbesef, coördinatie (mate waarin bewegingen op elkaar zijn afgestemd),  manipuleren, aandacht en imitatie
 • Bewegingsliedjes en taalspelletjes (zingen en uitbeelden)
 • Houdingsoefeningen

In Dip Dobbel Doe is er ook aandacht voor leefstijl en evenwichtige voeding. Na elk bewegingstussendoortje wordt een kaartje van de stapel met gezondheidsweetjes genomen. De leerlingen beantwoorden een gemakkelijke of een iets moeilijkere vraag over gezonde voeding

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

Basisonderwijs

Materialen en werkvormen

Dip Dobbel Doe is een leuke spelvorm om bewegingstussendoortjes te integreren in de klas. Het spel bouwt verder op de algemene visie ‘Bewegingstussendoortjes op school’ van SVS, VIGeZ en Still Movin.

Elk doosje bevat een handleiding, een dobbelsteen, 80 kaartjes met bewegingstussendoortjes en 60 kaartjes met gezondheidsweetjes.

Handleiding 

Tekeningen beweging Dip Dobbel Doe:

Kostprijs

Gratis speldozen voor alle basisscholen

Elke basisschool in Vlaanderen heeft een gratis exemplaar via het Logo of het CLB ontvangen.
Contactgegevens zijn te vinden op www.vlaamselogos.be.

Of bestellen bij SVS

De pakketten kunnen bijbesteld worden via de provinciale secretariaten van SVS aan €18 per stuk.
Contactgegevens zijn te vinden op www.schoolsport.be.

Vorming voor leraren

Een vorming voor leraren over bewegingstussendoortjes en de nieuwe werkvorm Dip Dobbel Doe kan je aanvragen bij het nationaal secretariaat van SVS.

Praktische informatie

 • Eigenaar

  VIGeZ, SVS en LOGO's

 • Contactpersoon

  Tineke Vansteenkiste 

 • Adres

  G. Schildknechtstraat 9

 • Gemeente/stad 1020 Brussel
 • E-mail

  tineke.vansteenkiste@vigez.be

 • Telefoonnummer

  02/ 422 49 39 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be