Informatiedossier over beweegvriendelijke school

Beweging

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over het creëren van een beweegvriendelijke school beantwoorden.

Het pedagogisch dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Lees meer

Informatiedossier over (te) lang stilzitten en voldoende bewegen (de bewegingsdriehoek)

Beweging Secundair onderwijs Educatieve materialen

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over (te) lang stilzitten en voldoende bewegen beantwoorden. Het pedagogisch dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Lees meer

Klascement

Voeding Beweging Tabak Alcohol en drugs Geestelijke gezondheid Gezondheid en milieu Relaties Seksualiteit lichaamshygiëne Veiligheid en eerste hulp Verkeersveiligheid Basisonderwijs Secundair onderwijs Gezondheidsbeleid personeel Educatieve materialen

KlasCement is het gratis platform waar leerkrachten elkaar inspireren door materiaal te delen, voor leerlingen van alle leeftijden. Tienduizenden leermiddelen kun je gemakkelijk doorzoeken op onderwerp, vak of onderwijsniveau. Je kan zoeken op trefwoord, onderwijsniveau, vak en soort leermiddel.

Je moet je registreren en aanmelden en dan heb je toegang.

Lees meer

Actieve kinderopvang

Voeding Beweging Basisonderwijs Educatieve materialen Vorming

Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende bewegen? Wat is een actief spel? En welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Ook in de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen, ontwikkelde het VIGeZ het project ‘Actieve kinderopvang’.

Actieve kinderopvang focust op de invulling van een kwaliteitsvol beleid rond beweging, voeding, en de preventie van lang stilzitten binnen de buitenschoolse opvang. Dit beleid heeft oog voor een vrij bewegingsaanbod, actief toezicht, de beperking van lang stilzitten, een evenwichtig dranken- en… Lees meer

Woogie Boogie

Beweging Basisonderwijs Educatieve materialen

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde samen met Disney Benelux Woogie Boogie. Met Woogie boogie willen het Vlaams Instituut Gezond Leven en Disney Benelux het lang stilzitten bij kleuters (3-6 jaar) aanpakken.

Woogie Boogie bewegingstussendoortjes

De Woogie Boogie bewegingstussendoortjes bestaan uit een reeks van leuke filmpjes, waarin Mickey Mouse, Donald Duck en Sofia kleuters aansporen om recht te staan en te bewegen. Van alle leuke moves in de filmpjes is er een eenvoudig stappenplan beschikbaar. In het stappenplan worden de moves stap per stap beschreven. Wil jij het zitten in de klas onderbreken en de kleuters even… Lees meer

Vallen en opstaan

Beweging Basisonderwijs Educatieve materialen

Deze website is samengesteld om kinderen van de Basisschool 'veilig te leren vallen'. 

Lees meer

Basismodule Gezonde School

Voeding Beweging Tabak Alcohol en drugs Geestelijke gezondheid Gezondheid en milieu Relaties Seksualiteit lichaamshygiëne Veiligheid en eerste hulp Verkeersveiligheid Basisonderwijs Secundair onderwijs Vorming

In deze tweedaagse training werken we stapsgewijs een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit met behulp van de methodiek Gezonde School. Aan de hand van oefeningen op cases die door de cursisten worden aangereikt leer je de tools van Gezonde school gebruiken. We doorlopen de belangrijkste principes van werken aan een gezondheidsbeleid op school. Op het einde van de tweedaagse mogen de gezondheidsmatrix, de kwaliteitscirkel en het spinnenweb gezondheidsbeleid geen geheimen meer kennen voor de cursisten.

De gezondheidsmatrix geeft aan wat een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid concreet betekent. De kwaliteitscirkel reikt de school een praktisch model aan dat haar doorheen de verschillende… Lees meer

Handvatten voor de samenwerking met externe organisaties op het vlak van het gezondheidsbeleid

Voeding Beweging Tabak Alcohol en drugs Geestelijke gezondheid Gezondheid en milieu Relaties Seksualiteit lichaamshygiëne Veiligheid en eerste hulp Verkeersveiligheid Basisonderwijs Secundair onderwijs Beleidsinstrumenten Educatieve materialen

Heb je vragen over de betrouwbaarheid van een organisatie, de commercialisering of het kader waarbinnen een schoolteam met een organisatie aan de slag kan gaan? Raadpleeg dan de handvatten die het departement Onderwijs en Vorming aanreikt voor de samenwerking met externe organisaties op het vlak van het gezondheidsbeleid. 

Lees meer

Gezondopvoeden.be

Voeding Beweging Tabak Alcohol en drugs Basisonderwijs Secundair onderwijs

Ouders zijn een belangrijke bondgenoot van de school en het CLB als het gezondheid betreft. Naast de school is het gezin immers ‘the place to be’ om een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren te bevorderen. Als leraar, directeur of leerlingbegeleider die met leerlingen over gezondheidsthema’s werkt, contactmomenten met ouders heeft of individuele leerlingen begeleidt, word je vroeg of laat geconfronteerd met ouders die zich vragen stellen over hun opvoedingsrol met betrekking tot gezondheid.

Voor ouders is er de website www.gezondopvoeden.be. Ze krijgen er antwoord op vragen als: Hoe leer ik… Lees meer

Voedings- en bewegingsbeleid in secundaire scholen. Tools voor schoolondersteuners

Voeding Beweging Secundair onderwijs Beleidsinstrumenten

Deze website biedt twintig tools aan waarmee een schoolondersteunder (beleidsmedewerker van de school, CLB, PBD, SVS) de school kan ondersteunen bij de uitbouw van haar voedings- en bewegingsbeleid. 

Lees meer
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be