Gids – Richtlijnen voor Vlaamse scholen over schoolmaaltijden

Omschrijving

Het kan beter met de voedingsgewoonten van de Vlaamse kinderen en jongeren. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische voedselconsumptiepeiling en uit ander onderzoek, zoals de Health Behaviour In School-aged Children (HBSC) studie bij 11- tot 18-jarigen , . Zo eten ze te weinig groenten en te veel vetrijke en suikerrijke snacks, en drinken ze te veel gezoete dranken. Eén van de oplossingen is een schoolomgeving waarin kinderen en jongeren gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken.

Maar ook op school is er nog werk aan de winkel! De indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven  toont aan dat in 2015 een volwaardige portie groenten (een half bord, 200 gram) in heel wat secundaire scholen nog niet dagelijks op het menu staat. Slechts de helft van de secundaire scholen zou dagelijks een volwaardige groenteportie aanbieden. Van de basisscholen biedt 6 op 10 dagelijks een volwaardige portie groenten aan. Daarnaast staat vet vlees (bijvoorbeeld worst, ribbetjes, spek) in ruim 4 op 10 scholen (basis en secundair) 2 tot 3 keer per week op het menu. Scholen die bevraagd werden in het kader van deze gids signaleren ook dat kinderen en jongeren soms weigeren om het gezonde aanbod op school te eten. En dat de ouders, leerlingen en het personeel vaak onvoldoende betrokken zijn bij het maaltijdgebeuren.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde deze gids om scholen te ondersteunen in hun beleid rond schoolmaaltijden. De basis is de methodiek Gezonde School.

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

scholen

Materialen en werkvormen

Download de gids

Praktische informatie

 • Eigenaar

  Deze gids werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven. De gids werd afgetoetst bij verschillende cateraars, voorgelegd aan een aantal scholen (kleuter-, basis- en secundaire scholen) en besproken met verschillende stakeholders aan de hand van ronde tafelgesprekken (deelnemerslijst zie bijlage 1).
  De achterliggende visie of visiedocumenten zijn niet noodzakelijk de visie van alle betrokken stakeholders. Wijzigingen aan de inhoud van de gids of achterliggende documenten worden gecommuniceerd naar deze stakeholders.

 • Contactpersoon

  Jolien Plaete

 • E-mailjolien.plaete@gezondleven.be

  ">

  jolien.plaete@gezondleven.be

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be