Informatiedossier Lekkere reclame

Omschrijving

Informatiedossier voor leerkrachten secundair onderwijs als houvast voor lessen over bewust en kritisch omgaan met reclame voor voeding.

Dit pedagogisch dossier wil de belangrijkste vragen van leerkrachten over voeding en reclame beantwoorden. Het dossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

Leerkrachten secundair onderwijs

Materialen en werkvormen

Als mogelijke basis voor een les bevat dit dossier een PowerPointpresentatie waarin de belangrijkste informatie werd opgenomen en die verder uitgewerkt of aangepast kan worden.

Verder vindt u in de bijlagen nog een mogelijke lesstructuur, enkele vragenlijsten en opdrachten als voorbeeld, affiches die als teaser opgehangen kunnen worden en de eindtermen of ontwikkelingsdoelen die aan bod zouden kunnen komen wanneer u aan de slag gaat met dit dossier.

Kostprijs

Download hier gratis de materialen:

Het informatiedossier

De powerpoint

De bijlages

Praktische informatie

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be