Oog voor lekkers

Omschrijving

Oog voor Lekkers is het gloednieuwe Vlaamse project rond groenten, fruit en/of melk op school.

Samen met de mascottes slurp en slice ontdekken leerlingen verschillende soorten groenten en fruit en proeven ze van melk.

Oog voor Lekkers vervangt vanaf schooljaar 2017-2018 het bekende Tutti Frutti.

Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kunnen scholen gedurende 10 of 20 weken genieten van een financiële ondersteuning. De Vlaamse overheid wil namelijk de krachten bundelen en streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden.
Het principe is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente en/of drinken een glas melk als tussendoortje. De vaste fruit-/groentedag en/of melkdag vormt bovendien het aanknopingspunt voor een bredere werking rond gezonde voeding in de les en op school (in het kader van het gezondheidsbeleid).

Via de subsidieregeling is er extra aandacht voor scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen: zij ontvangen fruit, groenten en/of melk gedurende 20 weken. 
Maar ook na de subsidieperiode is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan het bereiken van kwetsbare leerlingen én hun ouders. Meer concrete info is te vinden op de website.

Intermediaire doelgroep of lokale partner(s)

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager), het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor de subsidies.

Materialen en werkvormen

Om de verdeling van de groente-/fruit- en zuivelproducten en het belang van gezonde voeding beter te kunnen integreren in het leerplan is een pakket van begeleidende maatregelen beschikbaar.

Deze educatieve hulpmiddelen zijn voor alle scholen beschikbaar. Het gebruik ervan wordt sterk aanbevolen omdat de kans op duurzame gedragsverandering verhoogt. Ontdek alle materialen op de Oog voor lekkers website.

Praktische informatie

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be