Beleid maken

Organiseert jouw school ook wel eens een gezond ontbijt? Een gezondheidsdag rond bewegen? Een week rond alcohol en drugs? Een nascholing rond pesten? … Veel verschillende activiteiten rond verschillende gezondheidsthema’s, maar eigenlijk geen samenhangend beleid?

 Tof dat jij hier werk wil van maken!

Wat is dat nu eigenlijk een gezondheidsbeleid op school?

Door éénmalige acties (losse flodders!) rond gezondheid te organiseren op school, bereik je niet veel. Het zijn goedbedoelde initiatieven, maar zonder veel effect. Wil je effect hebben, dan zet je in op de zogenaamde mix van strategieën: educatie; omgevingsinterventies; beleid, afspraken en regelgeving en tot slot zorg en begeleiding en dit op verschillende niveaus: leerling, klas, school en omgeving buiten de school. 

De gezondheidsmatrix helpt je om van die losse flodders te evolueren naar een samenhangend beleid. Het is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en de verschillende werkniveaus waarmee je rekening houdt bij het (thematisch) invullen van je gezondheidsbeleid. Lees meer over de gezondheidsmatrix.

Welke stappen zetten om te komen tot een gezondheidsbeleid op school?

Om te komen tot een samenhangend gezondheidsbeleid doorloop je een aantal stappen, die weergegeven worden in de kwaliteitscirkel. Lees meer over de kwaliteitscirkel.

Wat zijn succesfactoren van een gezondheidsbeleid op school?

Betrek van bij de start de leerlingen, de ouders en het schoolteam. Werk samen met externe partners die je kunnen ondersteunen. Deze en andere succesfactoren zorgen ervoor dat je beleid meer kans heeft op slagen. Ze worden voorgesteld in het spinnenweb gezondheidsbeleid. Aan de hand van de checklist ga je na hoe jouw school scoort op de verschillende succesfactoren. Lees meer over het spinnenweb gezondheidsbeleid en over de checklist bij het spinnenweb.

Welk instrument gebruik ik wanneer?

De gezondheidsmatrix, de kwaliteitscirkel en spinnenweb zijn drie instrumenten die je helpen bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid op jouw school. Wellicht merk je hier en daar wat overlap. Klopt! Maar weet dat je de instrumenten met andere doelen en vaak op andere momenten in het proces gebruikt.

Zo zal je de kwaliteitscirkel doorheen het volledige proces gebruiken net om het proces vorm te geven en kan je de checklist bij het spinnenweb gebruiken om de aanwezige succesfactoren in kaart te brengen tijdens de stap ‘beginsituatie in kaart brengen’, maar evengoed tijdens de stap van ‘evalueren en bijsturen’.

Het is aan jou om te bepalen welk instrument je wanneer gebruikt en dit op basis van je eigen specifieke situatie.

 

 

 


 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be