Evalueren en bijsturen

Evalueren gebeurt niet noodzakelijk op het einde van een doorlopen proces. Het is evenzeer belangrijk om wanneer je als school een aantal stappen in het proces hebt genomen, eens te gaan evalueren van waar je dan staat. Het is dus belangrijk om op regelmatige tijdstippen informatie over de activiteiten en de resultaten ervan te verzamelen.

De evaluatie wordt aangewend voor eventuele bijsturing(en) van het actieplan en de uitvoering ervan en vormt de basis voor een verdere ontwikkeling en/of continuering van het gezondheidsbeleid op school.

Vertrek bij de evaluatie van je beleid/project/actie telkens vanuit twee invalshoeken:

  • Het proces: wat is er gebeurd, hoe en waarom?
  • Het effect: Hebben we onze doelstellingen bereikt?

Aandachtspunten:

  • Denk op voorhand goed na over wat je precies wil meten.
  • Houd het eenvoudig.
  • Gebruik de analyse van de beginsituatie om je evaluatie te richten. Indien je de beginsituatie in kaart bracht via een bestaand analyse-instrument, kan je vaak hetzelfde instrument gebruiken om te evalueren.
  • Wissel de resultaten uit, ze impliceren suggesties voor bijsturingen en acties. De eindbeslissingen worden echter wel genomen door de werkgroep.
  • Communiceer de resultaten en bijsturingen naar alle betrokken actoren.

Lees ook: procesbewaking, monitoring en evaluatie als één van de succesfactoren van een gezondheidsbeleid. 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be