Project uitwerken en uitvoeren

Eens de prioriteiten en doelstellingen bepaald zijn, moet er nagedacht worden over hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Welke acties zal de school ondernemen om invulling te geven aan haar gezondheidsbeleid? Welke materialen kunnen hiervoor gebruikt worden? …
Via de actielijst kan  je op zoek gaan naar acties en materialen. Je kan zoeken op thema (tabak, veiligheid, …) , op soort instrument (beleidsinstrument, educatief materiaal of vorming) en op doelgroep (basisonderwijs, secundair onderwijs of personeel).

Houd bij de uitwerking van je project rekening met:

  • de context van de school (ligging, infrastructuur, sfeer, ...)
  • de mogelijkheden van de school (tijd, middelen, …)
  • de vier strategieën en werkniveaus van de gezondheidsmatrix
  • de wensen en verwachtingen van alle actoren

Wanneer duidelijk is wat jullie op school gaan doen en welke materialen jullie zullen gebruiken, maak dan duidelijke en concrete afspraken met alle betrokkenen (schoolteam, leerlingen en ouders). Onduidelijke verantwoordelijkheden en een gebrek aan erkenning kunnen een ernstige bedreiging vormen voor een goede werking.

Maak dus een plan op waarin duidelijk beschreven staat:

  • Wat de fasering, timing en doelstellingen per tussenstap zijn.
  • Wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Hoe jullie zullen communiceren over de acties.

Onthoud hierbij dat een bescheiden plan, gedragen door heel wat mensen, meer resultaten kan boeken dan een ambitieus plan dat op weinig steun kan rekenen binnen het team.
 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be