Succesfactoren voor een gezondheidsbeleid op school

Wat maakt dat de uitbouw van het gezondheidsbeleid op jouw school meer kans heeft op slagen? Inzetten op leerlingen- en ouderparticipatie en samenwerking met partners zijn slechts enkele voorbeelden van succesfactoren. Benieuwd naar de andere? In het spinnenweb gezondheidsbeleid worden ze voorgesteld.

Komen ze je ook bekend voor? Dat kan! De succesfactoren voor een gezondheidsbeleid stemmen overeen met een aantal dragers van beleidsvoerend vermogen.

Links in de navigatie kan je op elk van de succesfactoren doorklikken.

Benieuwd hoe jouw school scoort op deze succesfactoren?

Vul de checklist in, bereken je score en teken het uit op het spinnenweb. Zo zie je in één oogopslag hoe sterk de draagkracht en hoe groot de mogelijkheden van de school zijn om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid (verder) uit te bouwen.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be