Betrokkenheid van leerlingen, ouders en schoolteam

Betrokkenheid van het team

“Wanneer kan ik nog eens gewoon les geven?”  Een uitspraak die je wellicht al eens gehoord hebt bij collega’s of zelf ook wel eens zegt?
Het is niet altijd makkelijk om het volledige team mee te krijgen. Probeer daarom van bij de start het schoolteam te betrekken. Denk na over hoe je hen zal informeren en motiveren, blijvend op de hoogte zal houden en hoe je mensen actief kan betrekken tijdens het proces.
Vraag collega’s naar wat zij belangrijk vinden, welke rol ze willen opnemen, via welke kanalen ze info willen krijgen, waarom ze iets niet zien zitten, …


Betrokkenheid van leerlingen en ouders 

Het gezondheidsbeleid op school wordt door de leerlingen vaak als negatief ervaren. Geen frisdranken meer, geen frietjes meer in de eetzaal, verplichte deelname aan de veldloop, …
Het kan natuurlijk anders. Laat de leerlingen mee participeren aan het gezondheidsbeleid op school. Laat hen meedenken, mee praten, meewerken en mee beslissen.  Een initiatief dat mee ondersteund wordt door de leerlingen, heeft vaak meer kans op slagen.  Leerlingen worden zo mede-eigenaar van het gezondheidsbeleid en de acties daarbinnen, waardoor hun zelfvertrouwen een boost krijgt en draagvlak voor het gezondheidsbeleid vergroot. Ook voor kwetsbare leerlingen is dit een succesvolle manier van participatie. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ouders. Ouders bij het beleid betrekken is niet altijd even gemakkelijk. Het participatiehuis maakt een onderscheid tussen mee-leven, mee-weten, mee-helpen, mee-denken en mee-bepalen.

Wat kan je doen?

  • Agendeer het gezondheidsbeleid op de leerlingen- en ouderraad

  • Vraag advies aan de leerlingen- en ouderraad

  • Ga in overleg met leerlingen en ouders (bv. in een klasgesprek, koffiemoment met ouders aan de schoolpoort)

  • Laat een vertegenwoordiger van de leerlingen-of ouderraad hun ideeën voorstellen op de werkgroep gezondheid

  • Laat leerlingen actief participeren bv. uitbaten van een schoolwinkeltje met een evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod, verantwoordelijke voor het uitlenen van sport- en spelmateriaal tijdens de pauzes.

  • Laat ouders actief participeren bv. schilouders, verkeersouders, gratis fruit aanbieden tijdens de opendeurdag.

Inspiratie nodig?

Tips voor leerlingenparticipatie

Op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel vind je meer informatie over leerlingenparticipatie op school.

Tips voor ouderparticipatie

Op de websites van de ouderkoepels vind je meer informatie over ouderparticipatie op school:

Je vindt er ook praktijkvoorbeelden van ouderbetrokkenheid in de gezondheidswerking op school.
 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be