Deskundigheid

Is ons team deskundig om aan gezondheid te werken?

Maak bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid gebruik van de reeds bestaande deskundigheid in het schoolteam. Een nieuwe leraar werkte misschien op zijn/haar vorige school al mee aan het gezondheidsbeleid, één of meerdere leraren volgden misschien al een nascholing, … Hoor dus zeker eens bij de collega’s naar ervaringen die zij al hebben rond gezondheid.

Hoe de deskundigheid van ons team verhogen?

  • nascholingen (individueel of in team). Neem een kijkje in het vormingsaanbod.

  • deelname aan ervaringsuitwisselingen met andere scholen

  • samenwerking  met schoolnabije en externe partners 

  • aanwervingen (bv. leraar die in vorige school al meewerkte aan het gezondheidsbeleid heeft streepje voor op sollicitatie)

Deel deskundigheid in het schoolteam

Volgde jij ook wel eens een vorming, kwam je terug op school, stak je het mapje in de kast en verder niets meer? Voorkom dat dit gebeurt en deel met je collega’s wat je uit de vorming hebt opgepikt.

Organiseer bijvoorbeeld eens een interne infosessie over de middag, deel interessante info tijdens een personeelsvergadering of tijdens een vakwerkgroep.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be