Evidence-based werken

Gegevensverzameling en -analyse

Tijdens de uitbouw van het gezondheidsbeleid op school breng je een aantal zaken in kaart. Dit doe je bv. in de stap ‘breng je beginsituatie in kaart’ en de stap ‘evalueer en stuur bij’.

Zo krijg je bijvoorbeeld best een zicht op

  • de eigen werking (bv. welke leerinhouden rond tabak komen nu al aan bod in de lessen?)

  • de wensen en verwachtingen van leerlingen, ouders en schoolteam (bv. via een bevraging, leerlingen-, ouder- of schoolraad, personeelsvergadering)

  • de draagkracht en mogelijkheden van de school om het gezondheidsbeleid uit te bouwen (bv. via checklist spinnenweb gezondheidsbeleid)

Heb je zicht op bovenstaande zaken? Prima, ga er nu ook mee aan de slag. Deze gegevens zullen je zeker helpen bij de keuze van acties in jullie gezondheidsbeleid.

 

Procesbewaking, monitoring en evaluatie


Om de kwaliteit van het gezondheidsbeleid op te volgen voorzie je best een monitoring en/of evaluatie. Vragen die je je hierbij kan stellen zijn:

  • Hebben we de vooropgestelde doelstellingen bereikt?

  • Wat zijn de resultaten van onze acties?

  •  Zijn de acties goed verlopen?

Enkel door hier een zicht op te krijgen, kan je bijsturen of bepaalde acties verankeren in het schoolbeleid.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be