Beleidsmatig werken

Prioriteiten, doelstellingen en planning

Doe niet aan eender wat mee

Het aanbod aan activiteiten, acties, projecten, methodieken, … is groot. Doe niet aan eender wat mee, maar kies prioriteiten op basis van je eigen beginsituatie. Stel hierbij de volgende vragen:

 • Wat hebben we nodig? (= behoeften van de school)

 • Wat doen we al? (= actuele situatie van de school)

 • Wat kunnen we? (= mogelijkheden van de school)

 • Wat willen we? (= wensen van leerlingen, ouders en schoolteam)

Vanuit deze selectie formuleer je doelstellingen voor de gezondheidswerking op school.

Formuleer correcte doelstellingen

Formuleer doelstellingen:

 • Op niveau van gedragsdeterminanten waar je als school invloed op hebt (bv. de leerlingen weten wat een gezond ontbijt inhoudt, de school heeft een laagdrempelig aanbod van bewegingsactiviteiten).

 • Op niveau van gedrag tijdens de schooluren (bv. de leerlingen drinken op school enkel water).

 • Zo concreet mogelijk, houd bv. rekening met de USmart+criteria

Sta voldoende stil bij de planning

Zijn de doelstellingen geformuleerd? Prima, tijd voor actie. Ga bij de keuze van acties zeker na of:

 • De actie bijdraagt tot de geformuleerde doelstelling(en)

 • De actie geschikt is voor de schoolspecifieke situatie

 • De actie concreet genoeg is ingevuld: ligt de doelgroep vast? wat is de timing? hoe zal het verlopen? hoe zijn de taken verdeeld? welke partners betrekken we? 

 

Verankering en integratie

Het gezondheidsbeleid is geen eilandje

Zorg ervoor dat het gezondheidsbeleid een volwaardig onderdeel wordt van het schoolbeleid.

Hoe?

 • Neem de visie rond gezondheid op in het pedagogisch project van de school.

 • Leg linken met andere onderdelen van het schoolbeleid (leerlingenbegeleiding, veiligheidsbeleid, nascholingsbeleid, GOK-beleid, wereldburgerschapseducatie, Milieuzorg op school …).

 • Neem het gezondheidsbeleid op in de algemene beleidsdocumenten van de school (bv. schoolwerkplan, jaarplan, school- en arbeidsreglement, …).

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be