Stappen naar een gezondheidsbeleid op school

Een gezondheidsbeleid op school komt er niet van vandaag op morgen. Samen met het schoolteam, leerlingen en ouders doorloop je een proces en evolueer je stap per stap van losse acties rond gezondheid op school naar een samenhangend beleid

Je kan op basis van je eigen situatie instappen in om het even welke stap. Belangrijk is wel dat je alle stappen in het proces meeneemt.

Doorloop de verschillende stappen bij voorkeur per thema of project waar je op inzet. 

Links in de navigatie vind je de stappen terug. 

Op zoek naar ondersteuning?

Doe beroep op een schoolondersetuner. 

Sport Beweegt je school

‘Sport beweegt je school’ ondersteunt de school om stapsgewijs invulling te geven aan het bewegings- en sportbeleid op school. Lees meer.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be