Breng de beginsituatie in kaart

In deze stap breng je de beginsituatie van de school in kaart.

Bepaal eerst wat je precies in kaart wil brengen:

  • alle gezondheidsthema’s, één gezondheidsthema of een specifiek onderdeel van een gezondheidsthema (bv. dranken en tussendoortjes als onderdeel van een voedingsbeleid)?

  • alle onderdelen van een gezondheidsbeleid of een specifiek onderdeel (bv. je wil enkel een zicht krijgen op de leerinhouden rond tabak die in de verschillende lessen aan bod komen)?

  • de wensen en verwachtingen van de leerlingen en hun ouders?

  • hoe het schoolteam denkt over het gezondheidsbeleid?

  • de mogelijkheden van de school (financieel, tijd, mankracht, …)

  • ...


Afhankelijk van wat je in kaart wil brengen, kan je gebruik maken van andere analyse-instrumenten.

Kies de tool die jij nodig hebt:

Thema-overschrijdende tools

  • De gezondheidsmatrix kan je gebruiken om de beginsituatie rond een bepaald thema in kaart te brengen. Meteen zie je of wat je al doet strookt met een samenhangend beleid.

  • Het feedbackinstrument van de indicatorenbevraging kan je gebruiken om je sterke en zwakke punten te leren kennen in je gezondheidswerking op school. Voorwaarde: deelname aan de indicatorenbevraging.

  • Smartschool kan je gebruiken om snel een overzicht te krijgen van welke leraren werken rond de vakoverschrijdende eindtermen gezondheid.

  • Sport beweegt je school ondersteunt de school om stapsgewijs invulling te geven aan het bewegings- en sportbeleid op school. Aan de hand van de checklist breng je de beginsituatie van het bewegings- en sportbeleid in kaart.

Themaspecifieke tools

Klaar? Laat je beginsituatie niet liggen. Ga ermee aan de slag in de stap 'bepaal prioriteiten en doelstellingen'. 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be