Evalueer en stuur bij

Meten is weten. Een welbekende uitspraak. Een evaluatie lijkt logisch. Toch wordt deze stap vaak vergeten.

Nochtans levert een evaluatie heel wat op:

  • Het toont aan dat het actieplan werkt, dat het kwaliteitsvol is, en dat het effect heeft.

  • Het toont aan wat NIET werkt en wat beter niet herhaald wordt.

  • Het geeft aan waar het plan bijgestuurd kan worden om het nog sterker te maken.

Het help om de interesse van alle betrokkenen te herwinnen en hen te tonen dat hun inspanningen opleverden.

Kijk even terug naar het actieplan. Normaal hebben jullie daar al beschreven welke resultaten jullie verwachten en hoe jullie deze gaan meten.

Denk ook na over de rol van alle betrokkenen (schoolteam, leerlingen en ouders) in de evaluatie. 

Vertrek bij de evaluatie vanuit twee invalshoeken:

  • Het proces: wat is er gebeurd, hoe en waarom?

  • Het effect: hebben we onze doelstellingen bereikt?

Enkele tips:

  • Wees duidelijk over wat je precies wil meten en hou het eenvoudig.

  • Gebruik de analyse van de beginsituatie om je evaluatie te richten. Bracht je de beginsituatie in kaart via een bestaand analyse-instrument? Vaak kan je hetzelfde instrument gebruiken om te evalueren.

  • Werk je met vragen? Stel dan duidelijke en concrete vragen. Focus op een beperkt aantal vragen.

  • Evalueer specifieke onderdelen van het project in plaats van het hele project.

  • Communiceer de resultaten en bijsturingen naar alle betrokken actoren (leerlingen, ouders, schoolteam).


Heb je de resultaten? Fijn! Deel ze met je collega’s, de ouders en de leerlingen. Op basis van de resultaten doe je suggesties voor bijsturingen en acties voor de volgende jaren.   
 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be