Veranker in je schoolbeleid

Het gezondheidsbeleid op school is geen eiland. Het wordt bij voorkeur geïntegreerd in het schoolbeleid. Er zijn tal van linken met bv.

In de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) legt de commissie Onderwijs en Samenleving de klemtoon op die dwarsverbanden. Bekijk de presentatie over de dwarsverbanden tussen educaties uit de studiedag Broodnodig (februari, 2017).

Het gaat zowel om inhoudelijke linken (bv. verbiedt een school de frisdranken omwille van gezondheid of omwille van het afvalprobleem?), maar ook over gelijkenissen in de werkwijze.

Of we nu aan gezondheid, wereldburgeschapseducatie, milieuzorg op school of nog een andere educatie werken, heel vaak zien we dezelfde zaken terugkomen:

  • We willen bepaalde competenties ontwikkelen bij de leerlingen

  • We zorgen hierbij voor een ondersteunende schoolomgeving

  • We gaan steeds procesmatig te werk

  • We houden bij de uitwerking rekening met de ‘whole school approach’

  • We houden rekening met een aantal randvoorwaarden: betrokkenheid, deskundigheid, samenwerking met partners …

Bekijk het gezondheidsbeleid dus niet als een apart eilandje, maar:

  • Link het aan andere zaken waar jullie op school mee bezig zijn (leerlingenbegeleiding, GOK-beleid, MOS-beleid, wereldburgerschapseducatie, educatie voor duurzame ontwikkeling …)

  • Neem het (thematisch) gezondheidsbeleid op in de beleidsdocumenten van de school (schoolreglement, schoolvisie, schoolwerkplan,…).

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be