Voer het actieplan uit

1…2…3… Start! Na weken van voorbereiding is je school er klaar voor!
Duidelijke communicatie is opnieuw belangrijk. Breng iedereen op de hoogte van wat de plannen zijn en wat van iedereen verwacht wordt. Maak gebruik van de bestaande communicatiekanalen: personeelsvergadering, prikbord in de leraarskamper, Smartschool, leerlingen- en ouderraad, nieuwsbrief, website, …

Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties naar iedereen. En deel mee wat er verder nog aankomt.

Het actieplan is jullie wegbeschrijving. Grijp er regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens plan verloopt.

Op de route kom je wellicht nog wat hindernissen tegen, zoals:

  • Onvoldoende tijd en middelen ter beschikking

  • Onvoldoende steun vanuit directie, schoolteam, leerlingen of ouders

  • Verminderde motivatie in de werkgroep

  • Gebrek aan monitoring van de uitvoering

Wees aandachtig voor deze drempels en probeer ze zoveel mogelijk aan te pakken. Denk eraan: naar deze stap hebben jullie wekenlang toegeleefd. Zet nu door en vooral: maak plezier!

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be