Werk een actieplan uit

De beginsituatie is in kaart gebracht, de prioriteiten zijn bepaald en de doelstellingen zijn opgesteld? Top! Tijd om alles wat tastbaarder te maken en aan acties te denken.

Hou bij het opstellen van het actieplan steeds het ruimer schoolbeleid in het achterhoofd. Link acties indien mogelijk aan GOK, MOS, VOETEN ..

Kies voor een mix van activiteiten

Welke acties en activiteiten zal jouw school ondernemen om de geformuleerde doelstellingen te bereiken? Plan een gevarieerde mix van activiteiten die op diverse niveaus van de school mikken. Zorg ervoor dat de acties zo concreet mogelijk gedefinieerd zijn.
Houd bij de keuze van activiteiten rekening met:

 • de context van de school (ligging, infrastructuur, sfeer, ...)

 • de mogelijkheden van de school (tijd, middelen, …)

 • de mix van strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken, zorg en begeleiding)

 • de verschillende werkniveaus (leerling, klas, school, omgeving buiten de school)

 • de wensen en verwachtingen van alle actoren (leerlingen, ouders, schoolteam, …)

 • een mix van snel uitvoerbare acties, doorlopende en lange termijn acties

 • Extra inspanningen die mogelijks nodig zijn om ook kwetsbare leerlingen en ouders te motiveren

 •  de gezondheidsvaardigheden van de leerlingen en ouders

 • verschillende talen, culturen van leerlingen en ouders

 • mogelijke persoonlijke drempels bij leerlingen en ouders

 • ervaringen van kwetsbare leerlingen en ouders die innerlijk leven, bv. schaamte, zich uitgesloten voelen

 • inzetten op krachten van leerlingen en ouders

 • van in het begin betrekken van leerlingen en ouders bv. bij de organisatie van een activiteit

 • zo weinig mogelijk extra kosten of middelen die nodig zijn van ouders of leerlingen

Stel een actieplan op

Als exact duidelijk is wat jullie gaan doen, maak dan duidelijke en concrete afspraken met alle betrokkenen. Het actieplan dat je gaat opstellen beschrijft de doelstellingen, de concrete acties en evaluatiemethoden (welke resultaten verwachten jullie en hoe ga je ze meten?). Bepaal voor iedere activiteit WIE, WAT, WAAR, WANNEER en HOE. Bedenk ook hoe jullie gaan communiceren over de acties. Onduidelijkheden vormen een gevaarlijk valkuil.

Onthoud dat een bescheiden plan, gedragen door heel wat mensen, meer resultaten kan boeken dan een ambitieus plan dat op weinig steun kan rekenen binnen het team.

Inspiratie nodig?

Bij de gezondheidsthema's en in de actielijst vind je heel wat inspiratie. 

Inspiratie uit je eigen school?

Werken jullie op school ook rond gelijke onderwijskansen, rond wereldburgerschap, rond milieu, … ? Hoor eens bij de collega’s hoe ze dit aangepakt hebben. Vraag eens of er linken zijn met gezondheid of het thema waar je wil rond werken. Wellicht biedt het je heel wat inspiratie om met gezondheid aan de slag te gaan.
 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be