Wat is een gezondheidsbeleid op school?

Organiseert jouw school ook wel eens een gezond ontbijt? Een gezondheidsdag rond bewegen? Een week rond alcohol en drugs? Een nascholing rond pesten? … Veel verschillende activiteiten rond verschillende gezondheidsthema’s, maar eigenlijk geen samenhangend beleid?

Door éénmalige acties (losse flodders!) rond gezondheid te organiseren op school, bereik je niet veel. Het zijn goedbedoelde initiatieven, maar zonder veel effect. Wil je effect hebben, dan zet je in op de zogenaamde mix van strategieën: educatie; omgevingsinterventies; afspraken en regelgeving en tot slot zorg en begeleiding en dit op verschillende niveaus: leerling, klas, school en omgeving buiten de school. 

De gezondheidsmatrix helpt je om van die losse flodders te evolueren naar een samenhangend beleid. Het is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en de verschillende werkniveaus waarmee je rekening houdt bij het (thematisch) invullen van je gezondheidsbeleid.

Waarvoor en hoe de gezondheidsmatrix gebruiken?

Je kan de gezondheidsmatrix gebruiken als instrument om de beginsituatie in kaart te brengen. Breng samen met de werkgroep gezondheidsbeleid in kaart wat jullie op school al doen rond een bepaald gezondheidsthema en geef het een plaats in de matrix.

Het kan bv. zijn dat jullie school al veel werk maakt van educatie (bv. gezonde voeding komt als thema aan bod in verschillende jaren en vakken, leraren hebben een nascholing gevolgd m.b.t. voedingsbeleid op school, ouders worden geïnformeerd over voeding), maar dat het aanbod dranken en tussendoortjes (= omgevingsinterventie) niet evenwichtig is samengesteld. Door het invullen van de gezondheidsmatrix zal de school zien dat ze om te kunnen spreken van een samenhangend voedingsbeleid ze naast educatie, ook werk zal moeten maken van omgevingsinterventies, afspraken en zorg/begeleiding.

Na de inventarisatie kan je (in de matrix) een oplijsting maken van noodzakelijke bijkomende acties die nodig zijn om te komen tot een samenhangend beleid.

Vul de matrix bij voorkeur in per thema. Zo werk je rond elk van de thema’s een samenhangend beleid uit en voorkom je een gezondheidsbeleid met losse flodders rond elk van de gezondheidsthema’s. 

Een gezondheidsbeleid op school bestaat dus uit meerdere thematische matrixen.

Links in de navigatie kan je doorklikken op elk van de strategieën en de werkniveaus en krijg je een zicht op wat onder welke strategie of onder welk werkniveau een plaats krijgt.

(download pdf versie)

(download excel versie)

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be