Educatie

Onder de strategie educatie verstaan we alle activiteiten die de school neemt om leerinhouden (kennis, vaardigheden, attitudes) over gezondheid actief aan te brengen.

Gezondheidseducatie kan via lessen, klasgesprekken, affiches, theatervoorstelling, gezondheidsdag, … . Maar ook nascholingen voor het personeel en het informeren van ouders krijgen zeker een plaats onder de strategie educatie.

Uitbouw van gezondheidseducatie op school

Sommige vakken hebben vakgebonden eindtermen rond één of meerdere gezondheidsthema’s. Maar bovenal is gezondheid een vakoverschrijdend thema. Bepaal samen met het schoolteam wie wanneer welke leerinhouden geeft in zijn/haar lessen rond een gezondheidsthema. De leerlijnen rond de gezondheidsthema’s kunnen hierbij helpen.

Op zoek naar educatief materiaal?

Neem een kijkje in de actielijst.

Op zoek naar tips?

Tips bij het brengen van gezondheidsboodschappen.

Tips over het hanteren van leerinhouden gezondheid .

Tips over het gebruik van didactische werkvormen.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be