Tips over gebruik didactische werkvormen voor gezondheidseducatie

Ervaringsgerichte werkvormen

Ervaringsgericht werken is een geschikte werkvorm voor gezondheidseducatie. Gezondheid is namelijk sterk verbonden met onze dagelijkse gewoontes. Het maakt leerlingen bewust van hun eigen gedrag.

Voorbeeld:
Eet je samen met de leerlingen fruit in de klas, koppel dit dan aan een klasgesprek over voeding.

Leergebied-/ vakoverschrijdende werken rond gezondheid

De gezondheidsthema’s bieden veel mogelijkheden om leergebied-/vakoverschrijdend te werken (bv. via een gezondheidsweek). Hiervoor is een goede afstemming in het schoolteam noodzakelijk.
Secundaire scholen worden ook verwacht om gezondheid vakoverschrijdend aan te pakken, daar gezondheid ruim aan bod komt in de vakoverschrijdende eindtermen (context 1,2 en 3).

Projectonderwijs

Projectonderwijs is onderwijs waarbij de activiteiten geclusterd zijn rond een thema. De gezondheidsthema’s zijn zeer geschikt om hiervoor te gebruiken. En ook omgekeerd: projectonderwijs is een geschikte werkvorm voor gezondheidseducatie.

Externe sprekers

Ook al eens een externe spreker uitgenodigd om te werken rond gezondheid? Was het een expert (bv. een tabakoloog of een diëtist) of misschien een ervaringsdeskundige (bv. een verkeersslachtoffer, een ex-verslaafde)?
Eens spreker uitnodigen kan zeker, maar houd rekening met volgende tips:

  • Houd steeds de controle over de (gezondheids)boodschappen die de externe spreker brengt.

  • Stemmen ze overeen met de leerinhouden die jij wil meegeven? Spreek bij voorkeur vooraf eens af met de spreker. Blijf ook steeds bij je klas als de spreker aan het woord is.

  • Werk je met een getuigenis, ga daarover dan steeds in gesprek met je leerlingen. Dit kan via een klasgesprek vooraf en reflectie achteraf.

Geen afschrikking en angstaanjagende info als werkvorm

Let om met afschrikking of schokeffecten. Waarom?

  • Het zijn vormen van negatieve gezondheidsboodschappen en werken niet motiverend. Ze roepen vaak weerstand op of lokken niet-gewenst gedrag uit.

  • Ze hebben slechts een kortstondig leereffect.

  • Gewenning kan er bovendien voor zorgen dat er alsmaar meer ‘shok’-effect gevraagd wordt.

  • Het is onvoorspelbaar hoe leerlingen hierop reageren. Vaak zijn reacties ook heel verschillend.


Voorbeeld:

Een lezing over verkeersongevallen met beeldmateriaal zal sommige leerlingen kwetsen. Andere leerlingen voelen zich net uitgedaagd om dergelijk roekeloos gedrag te stellen.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be