Tips bij het brengen van gezondheidsboodschappen

Neem de drie dimensies van gezondheid mee in je lessen

Werk je rond een gezondheidsthema in jouw les, neem dan de drie dimensies van gezondheid mee: de fysieke, mentale en sociale dimensie. Bij het ene thema weegt de ene dimensie al zwaarder door dan bij de andere.

Voorbeeld voeding:

  • fysieke gezondheid:  wat is gezonde voeding?

  • Sociale gezondheid: het belang van samen eten in het gezin, de verschillende eetculturen

  • Mentale gezondheid: invloed van stress op ons eetgedrag

In de leerlijnen vind je deze verschillende dimensies ook terug:

Vertrek vanuit positieve gezondheidsboodschappen

Wil je gezond gedrag stimuleren, vertrek dan van positieve gezondheidsboodschappen. Ze zijn doeltreffender dan negatieve boodschappen. Negatieve boodschappen roepen vaak weerstand op en lokken soms niet-gewenst gedrag uit.

Voorbeeld:

  • Werk in de klas liever rond een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen dan rond zelfdoding. Indien fout gebracht, kan dit leiden tot imitatiegedrag bij de leerlingen.

  • Werk je in de klas rond voeding vertrek dan vanuit de goede gewoontes die leerlingen al hebben en bekrachtig die eerder dan ‘met het vingertje’ te wijzen.

Let op: bespreek in de klas geen individuele resultaten op bv. voedingstest.

Vertaal de gezondheidsboodschappen op maat van de leerlingen

Gezondheidsboodschappen bevatten vaak complexe leerinhouden. Pas deze gezondheidsboodschappen aan aan de leeftijd en de competenties van de leerlingen. Houd hierbij ook rekening met de eigenheid en samenstelling van je klas.
Baseer je hiervoor op de eindtermen/ontwikkelingsdoelen, leerplannen, leerlijnen en educatieve materialen.

Voorbeeld:
Werk in het kleuteronderwijs en de eerste twee graden van het lager onderwijs rond sociale vaardigheden. Pas vanaf de derde graag lager onderwijs kan je themaspecifieke educatie over alcohol, gamen en tabak geven.

Zorg voor eenduidige gezondheidsboodschappen in de hele schoolwerking

Geeft iedereen op school dezelfde gezondheidsboodschappen? Je stemt dit best even af met de collega’s van de verschillende leergebieden/vakken.
Heb ook aandacht voor de (impliciete) gezondheidsboodschappen die je op school geeft.

Voorbeeld:

  • Zijn de aanbevelingen over alcohol dezelfde in de lessen voeding als in de lessen alcoholpreventie?

  • Zijn de boodschappen over beweging dezelfde in het vak natuurwetenschappen als in het vak lichamelijke opvoeding?

  • Stemt het aanbod dranken en tussendoortjes en de afspraken daarrond overeen met de leerinhouden voedingseducatie?

Houd rekening met (andere) gezondheidsboodschappen in gezin, vriendenkring en media

Schenk in je lessen ook aandacht aan de gezondheidsboodschappen die leerlingen van thuis, via peers, via de media, … meekrijgen. Vaak stemmen deze boodschappen niet overeen met deze die ze op school meekrijgen.
Je bent als school uiteraard niet in staat om de boodschappen die leerlingen meekrijgen uit andere contexten te veranderen, maar je kan er wel rond werken in de les.

Voorbeeld:
Welke boodschap krijgen jongeren via de media over energiedranken en welke boodschap krijgen ze mee op school? Vraag het informatiedossier energiedranken aan.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be