Omgevingsinterventies

Onder de strategie omgevingsinterventies verstaan we aanpassingen in de schoolomgeving die ervoor zorgen dat de gezonde keuze de meest voor de hand liggende is. Het gaat hier zowel over de fysieke als de sociale schoolomgeving.

De fysieke schoolomgeving omvat:

  • de schoolinfrastructuur en –inrichting (bv. inrichting van de speelplaats in functie van bewegen)

  • het aanbod op school (bv. evenwichtig aanbod dranken en tussendoortjes)

  • de beschikbaarheid van materialen (bv. loopfietsen voor de kleuters)

  • het voorzien van activiteiten (bv. bewegingsactiviteiten over de middag)

Via de inrichting van de fysieke schoolomgeving geef je ook gezondheidsboodschappen mee. Soms staan die gezondheidsboodschappen haaks op de gezondheidsaanbevelingen die bv. in de lessen worden gegeven. Wees je bewust van deze verborgen boodschappen.

Voorbeelden:

  • het contrast tussen wat in de automaat zit en de boodschap in de lessen voedingseducatie

  • de aanwezigheid van urinoirs in de toiletblokken voor de jongens en de gezondheidsaanbeveling om zittend te plassen (ook voor jongens).

De sociale schoolomgeving omvat:

  • het schoolklimaat

  • de voorbeeldfunctie van het schoolpersoneel

Een motiverend schoolklimaat is een belangrijke factor voor het gezondheidsgedrag van leerlingen (en personeel). Hier kan je op inzetten door te werken aan de (sociale) veiligheid en respect op school, positieve communicatie en een motiverend klasklimaat.

Over de voorbeeldfunctie van het personeel bestaan veel uiteenlopende meningen. Nemen leraren ook wel eens deel aan de middagsportactiviteiten, eten leraren op de fruitdag ook een stuk fruit in de leraarskamer? , … Ook binnen de sociale schoolomgeving worden heel wat (leer)boodschappen gegeven over gezondheid. Je bent je als leraar best bewust van het feit dat je gedrag bestudeerd en soms gekopieerd wordt door de leerlingen.

Inspiratie nodig om je school gezond in te richten?

Neem een kijkje bij gezondheidsthema’s en in de actielijst. 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be