Educatie

De verschillende leerinhouden over gezondheid worden actief aangebracht: kennis (thematisch en algemeen), inzicht (in functie van bewustwording), vaardigheden (technisch, sociaal, cultureel en emotioneel) en attitudes (in functie van duurzame gedragsverandering en sociale normen). Gezondheidseducatie kan gebeuren in de vorm van leergesprekken met individuele of groepjes leerlingen, klas- en schoolactiviteiten en de organisatie en invulling van het curriculum binnen de school. Ook voor de deskundigheidsbevordering van het schoolteam en het informeren van ouders wordt gebruikgemaakt van educatieve activiteiten.

De lijst 'acties & materialen' bevat verschillende soorten methodieken en materialen om de gezondheidseducatie voor de verschillende thema's in te vullen.

Didactische tips voor gezondheidseducatie met betrekking tot:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be