Gezonde School doorheen de tijd

  • 1992: Vlaanderen ontwikkelde met subsidies van Europa en de steun van de WHO als één van de eerste landen een methodiek Gezonde School. De methodiek werd geïmplementeerd in een netwerk van pilootscholen.

  • 2001-2005: het toenmalige Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) vernieuwde de methodiek. Hierbij stonden de erkenning van de eigenheid van onderwijs en de aansluiting bij de werking van de school centraal. De methodiek moest bruikbaar zijn in alle scholen en niet meer enkel in een netwerk van pilootscholen.

  • 2013: de methodiek Gezonde School werd uitgebreid met het spinnenweb gezondheidsbeleid en de vernieuwde website www.gezondeschool.be werd gelanceerd. Nieuw op de website waren de informerende teksten over de inhouden van de drie instrumenten binnen de methodiek Gezonde School en de actielijst met methodieken en materialen.

  • 2017: de structuur en de teksten van de website www.gezondeschool.be werden onder de loep genomen. Wat voorligt, is het resultaat.

  • 2018: gezondeschool.be wordt geïntegreerd in www.gezondleven.be 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be