Gezondheidsbeleid op school in cijfers

Het Vlaams Instituut Gezond Leven peilt om de drie jaar naar het gezondheidsbeleid in basis- en secundaire scholen. Sinds 2012 gebeurt dit in samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

De resultaten vormen de basis voor onze beleidsaanbevelingen naar de overheid.

Benieuwd naar de resultaten uit 2015?

  • Bekijk de opvallendste resultaten in dit filmpje

  • Lees een samenvatting in het persdossier

  • Bekijk het volledige rapport voor het basisonderwijs (leerlingen en personeel) 

  • Bekijk het volledige rapport voor het secundair onderwijs (leerlingen en personeel) 

Benieuwd naar hoe jouw school scoort in vergelijking met andere scholen?

Nam jouw school ook deel aan de indicatorenbevraging? Maak dan zeker gebruik van het feedbackinstrument. Je kan je eigen antwoorden vergelijken met andere scholen en je leert zo de sterke en zwakke punten van de gezondheidswerking op jouw school kennen. Ze vormen een basis om verder mee aan de slag te gaan.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be