Omgeving buiten de school (bv. ouders, vrienden, gemeentebestuur, winkels rond de school, fietspaden, schooloverschrijdend,…)

Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke en sociale omgeving buiten de school die van invloed is op de leerlingen…

Daarnaast leven de leerlingen (en het schoolpersoneel) niet in een vacuüm. De schoolomgeving gaat dus ook over de verschillende milieus en invloedssferen waarmee de school verbonden is: het thuismilieu, de vrijetijdsbesteding, de media, ...

Voor haar gezondheidswerking voorziet de school samenwerkingsverbanden met schoolnabije en externe partnerscommuniceert ze met de ouders en neemt ze deel aan gezondheidsacties in de lokale gemeenschap.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be