Draag je steentje bij aan de gezondheidsdoelstelling

In het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ wordt de focus gelegd op de implementatie van het gezondheidsbeleid en dit via verschillende settings, waaronder ook onderwijs. In tegenstelling tot de vorige gezondheidsdoelstellingen werd deze keer gekozen om settinggerichte gezondheidsdoelstellingen op te stellen en dit vanuit het principe ‘Health in all policies’. 

Overkoepelende gezondheidsdoelstelling

In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. 

De subdoelstelling voor de setting onderwijs luidt:

Tegen 2025 voert 80% van de basisscholen en 80% van de secundaire scholen een preventief gezondheidsbeleid dat aan minimale kwaliteitscriteria voldoet. De minimale kwaliteitscriteria zijn de succesfactoren uit het spinnenweb gezondheidsbeleid.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be