School (alle leerlingen en hun leefomgeving binnen de school)

Op schoolniveau gaat de aandacht onder andere naar:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be