Omgevingsinterventies

Een bewuste (her)inrichting van de fysieke omgeving (bv. het drankenaanbod op school) en het actief werken aan een sociaal klimaat (bv. door laagdrempelige leerlingenparticipatie) faciliteren het maken van gezonde keuzes.

Het creëren van een gezonde leer- en leefomgeving gebeurt in de schoolpraktijk door de invoering van omgevingsinterventies voor verschillende gezondheidsthema’s.

  • Voor de fysieke schoolomgeving gaat het vooral om de schoolinfrastructuur en -inrichting, een voedingsaanbod, beschikbaarheid van materialen en het voorzien van (bewegings-)activiteiten.
  • Voor de sociale schoolomgeving gaat het vooral om het schoolklimaat en de voorbeeldfunctie van het schoolpersoneel.
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be