Wat is Gezonde School?

Gezonde School is de kadermethodiek die je helpt om stap per stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

Gezonde School biedt drie basisinstrumenten aan. Deze zijn bruikbaar voor elk type school (gewoon, deeltijds, buitengewoon onderwijs) en dit voor elk  van de gezondheidsthema's.

Een gezondheidsbeleid is meer dan een lesje over gezondheid

Ga je aan de slag met Gezonde School, dan zet je in op een mix van strategieën (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en zorg/begeleiding)  en dit op verschillende niveaus (leerling, klas, school, omgeving buiten de school). Enkel zo evolueer je van losse acties rond gezondheid naar een samenhangend beleid. De gezondheidsmatrix helpt je hierbij.

Stap voor stap naar een gezondheidsbeleid op school

Gezonde School laat je toe om op maat van de school te werken. Wat in de ene school werkt, werkt niet noodzakelijk in de andere. De kwaliteitscirkel helpt je om stapsgewijs je beleid uit te bouwen. Je vertrekt vanuit de beginsituatie van je eigen school en bouwt daarop verder.

Succesfactoren voor een gezondheidsbeleid op school

Een aantal factoren zorgen er voor dat je beleid meer kans heeft op slagen. Gezond School heeft deze geordend in het spinnenweb gezondheidsbeleid. Met de checklist ga je na hoe jouw school scoort op deze succesfactoren.

Ga aan de slag met Gezonde School.
 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be