Leerling (+ prioritaire/risicogroepen)

Binnen het gezondheidsbeleid dient de school rekening te houden met de aanwezigheid van prioritaire/risicogroepen.

 • Voor prioritaire/risicogroepen is vaak een individuele benadering en begeleiding nodig.
 • Kwetsbare groepen vragen vanuit hun eigenheid de nodige aandacht binnen de algemene gezondheidswerking.
  Dit vertaalt zich in het gezondheidsbeleid in een ‘doelgroepbewust’ werken: de selectie van thema’s en de uitwerking van acties houdt rekening met de aanwezige leerlingen en doelgroepen.
 • De school zorgt ervoor dat deze leerlingen in dezelfde mate kunnen deelnemen aan de gezondheidswerking als de overige leerlingen.
 • De school streeft na om minstens in dezelfde mate effecten bij de leerlingen uit kwetsbare groepen te realiseren als bij de hele leerlingenpopulatie (bij voorkeur worden sterkere effecten gegenereerd).

Aandacht voor leerlingen met beperkingen

In de actielijst vind je acties en materialen die zich richten naar leerlingen met beperkingen of er expliciet rekening mee houden.

Voorbeelden:

Aandacht voor kansengroepen

In de actielijst vind je acties en materialen die expliciet rekening houden of zich richten naar leerlingen uit kansengroepen.

Voorbeelden:

 • Van het voorlichtingsmodel de actieve voedingsdriehoek werden materialen gemaakt voor de Turkse gemeenschap en voor de Marokkaanse gemeenschap die eventueel in de klas kunnen gebruikt worden als didactisch materiaal.
 • Shalimar is een educatieve spel voor jongeren om de interculturele dialoog omtrent seksualiteit en relaties te bevorderen. 

Meer over gezondheidsbeleid op school en kansengroepen:

 • Praktijkenbank met acties en materialen voor gezondheidspromotie bij mensen uit kansengroepen
 • Advies VLOR over welbevinden en gelijke kansen in het gezondheidsbeleid op school
 • Leidraad voor projecten gezondheidsbevordering met kansengroepen
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be