Gezondheid in het Vlaamse Onderwijs

De methodiek van gezondheidsbevordering sijpelde Vlaanderen binnen op het einde van de jaren 80. In 1992 behoorde Vlaanderen tot de eerste landen die met subsidies van Europa en de steun van de Wereldgezondheidsorganisatie een methodiek ‘gezonde school’ ontwikkelden. In de periode 2001-2006 hernieuwde het toenmalige Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) de methodiek van ‘gezonde school’. In deze vernieuwing stonden de erkenning van de eigenheid van onderwijs en de aansluiting bij de werking van de school centraal. De nadruk ligt op het toepassen van de eindtermen in het curriculum en op de procesmatige uitbouw van een schoolbeleid voor gezondheid.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be