Beleidsinstrumenten

Om een voedingsbeleid te doen slagen ga je best stap per stap te werk. Sta tijdens dit proces regelmatig stil bij de volgende vragen: Is de school klaar voor deze vernieuwing? Wat is de huidige situatie van de school? Wat wil de school bereiken? Hoe gaat de school dit evalueren? ...

Leerlijn voeding

Aan de hand van de leerlijn voeding kan je de voedingseducatie op school organiseren. Wie geeft wat in zijn/haar les? 

Checklist dranken en tussendoortjes 

 

De gids - richtlijnen voor Vlaamse scholen over  schoolmaaltijden -

De aanbevelingen voor een evenwichtig aanbod van schoolmaaltijden vind je in de Gids - Richtlijnen voor Vlaamse scholen over schoolmaaltijden -.

De schoolfiches

Concrete tips om stapsgewijs aan de slag te gaan vind je per onderwerp terug in de schoolfiches. De fiches kunnen jou ondersteunen bij het opstellen van een kwaliteitsvol voedingsbeleid. Ze bevatten concrete handvaten om aan de slag te gaan. De meeste schoolfiches behandelen het onderwerp stapsgewijs en ondersteunen jou om procesmatig aan de slag te gaan. 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be