Beleidsinstrumenten

Om een voedingsbeleid te doen slagen ga je best procesmatig te werk. Sta tijdens dit proces regelmatig stil bij de volgende vragen: Is de school klaar voor deze vernieuwing? Wat is de huidige situatie van de school? Wat wil de school bereiken? Hoe gaat de school dit evalueren? ...

Checklist dranken en tussendoortjes 

Infographics

Naar aanleiding van de engagementsverklaring rond een evenwichtig aanbod van dranken en tussendoortjes op school werden onderstaande infographics ontwikkeld om de directie te informeren en te helpen om draagvlak te creëren bij het schoolteam, de leerlingen en hun ouders. De infographics geven weer wat de huidige en ideale situatie is in Vlaamse scholen, waarnaar gestreefd wordt tegen 2021 en hoe de school aan de slag kan.

De schoolfiches

Concrete tips om stapsgewijs aan de slag te gaan vind je per onderwerp terug in de schoolfiches. De fiches kunnen jou ondersteunen bij het opstellen van een kwaliteitsvol voedingsbeleid. Ze bevatten concrete handvaten om aan de slag te gaan. De meeste schoolfiches behandelen het onderwerp stapsgewijs en ondersteunen jou om procesmatig aan de slag te gaan. 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be