Communicatie met ouders

Een belangrijke succesfactor voor het slagen van een voedingsbeleid op school is betrokkenheid. Er zijn heel wat mensen betrokken bij het voedingsbeleid op school. Naast het schoolteam en de leerlingen is ook de betrokkenheid van ouders en externe partners essentieel.

Om het voedingsbeleid uit te bouwen is een regelmatige communicatie met al deze betrokkenen belangrijk. De steun van de directie is voor deze aspecten onmisbaar.

Ter illustratie:

  • In ongeveer 75% van de basisscholen participeren leerlingen en ouders actief aan het gezondheidsbeleid, in het secundair onderwijs gaat het om 77% van de scholen die leerlingen actief betrekken bij het gezondheidsbeleid en ongeveer 50% de ouders

  • In het basisonderwijs werkt 51% van de scholen samen met het CLB rond het thema voeding. In het secundair zijn er dat 39%.

(VIGeZ, Indicatorenbevraging 2012).

Ouderbetrokkenheid

Breng ouders op de hoogte van de schoolwerking en eventuele afspraken. Geef ze ook inspraak in het schoolbeleid.

Ouders zijn niet altijd voldoende op de hoogte van wat gezond is en waarom dit belangrijk is. Laat weten wat de rol en mogelijkheden van de school zijn omtrent voeding. Om ouders te sensibiliseren is – net zoals bij het schoolteam – het (samen) organiseren van positieve gezondheidsacties belangrijk.

Ouders vanaf het begin betrekken en informeren, kan zorgen voor een grotere gedragenheid bij het aanpassen van het aanbod of het invoeren van bepaalde afspraken.

Zoek naar een geschikte werkwijze voor ouderparticipatie die past binnen de structuur van de school. Bespreek het voedingsbeleid op de ouderraad of in de oudervereniging. Houd de ouders op de hoogte met een nieuwsbrief of mailing en zorg ervoor dat er rechtstreekse inspraak is in de werkgroep.

Met onderstaande templates kan je ouders informeren over het aanbod en de afspraken op jouw school.

Wil je meer informatie over hoe je het schoolteam, de leerlingen, ouders, externe partners betrekt bij het opzetten van een voedingsbeleid klik dan hier
 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be