Afspraken

Algemene afspraken over dranken en voeding (tussendoortjes, warme maaltijd, broodlunch,…) staan bij voorkeur in het schoolreglement en/of in de leefregels (zowel stimulerende als beperkende afspraken).

Afspraken en regels worden best eenduidig en transparant geformuleerd. Ze vermelden ook eventuele sancties. De communicatie naar de leerlingen en ouders situeert de regels binnen de bredere visie van het gezondheidsbeleid.

Op klasniveau maken de leraren afspraken over de praktische invulling van een aantal regels. Zo kan je in de klas mondelinge afspraken maken over het drinken van water tijdens de lessen (flesjes in de boekentas houden, enkel op het einde van elk lesuur, …) of de organisatie van het fruitmoment (beurtrol voor verdelen van fruit, …).

Hierbij kan je rekening houden met de locatie (bv. veiligheidsregels in praktijklokaal die het drinken verbieden) of de aard van het lesgebeuren (bv. het is belangrijk dat leerlingen tijdens en na de les LO water kunnen drinken). Ook voor de naschoolse kinderopvang en naschoolse activiteiten kan je afspraken maken.

Het zal nodig zijn om specifieke afspraken te maken voor leerlingen met bijzondere behoeften. Regelmatig zitten op school leerlingen met fruitallergieën, diabetici, … voor wie een afwijking van de algemene regels kan nodig zijn. Meer informatie vind je hier

Ter illustratie:

85% van de basisscholen en 56% van de secundaire scholen hebben voor leerlingen een schriftelijk of mondeling reglement rond evenwichtige voeding op school (VIGeZ, indicatorenbevraging 2012).

In de schoolfiches vind je per onderwerp ook tips voor het opstellen van afspraken..

Op de website gezonde school kan je meer lezen over afspraken

Waarop let je best bij het opstellen van afspraken?

  • Verbod op meebrengen van producten uit de categorieën ‘uitzonderlijk’ en ‘te mijden’ aanbod (zie tabel: frisdrank, gezoete fruitsappen, light frisdranken, sportdranken, … en snoep, chocoladekoeken, wafels, chips, repen, …) naar school. Frisdranken of snoep zijn op school enkel in beperkte mate toegestaan bij schoolfeesten, verjaardagstraktaties, …

  • Afspraak om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water toe te staan waarvan de leerlingen tijdens de lesdag mogen drinken en dat ze tijdens de pauzes kunnen (bij-)vullen.

  • Fruit meebrengen stimuleren door het instellen van één of meer ‘fruit-in-de-boekentasdag(en)’ in de schoolweek, waarop de leerlingen (enkel) fruit als tussendoortje van thuis meebrengen.

  • Afspraak om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water toe te staan waarvan de leerlingen tijdens de lesdag mogen drinken en dat ze tijdens de pauzes kunnen (bij-)vullen.

  • Producten uit de categorieën ‘minder ruim beschikbaar’ en ‘liever niet’ (zie tabel: light frisdranken, sportdranken, frisdranken, gezoete fruitsappen, … alsook snoep, chocoladekoeken, wafels, chips, repen, …) zijn enkel toegelaten op afgesproken momenten die beperkt zijn in tijdsduur (bv. tijdens ochtend- of middagpauze, …).

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be