Educatie

Waarom gezondheidseducatie over voeding?

Het is een manier om gezonde gewoontes en evenwichtig eetgedrag te stimuleren. Het volstaat niet om kennis over evenwichtige voeding over te brengen. Lesprogramma’s besteden best ook voldoende aandacht aan technische en socio-culturele vaardigheden en aan attitudevorming over het belang van evenwichtige voeding.

Welke leerinhouden rond voeding geef je wanneer?

De leerlijn voeding is een praktisch instrument dat schoolteams ondersteunt bij het invullen en afstemmen van hun gezondheidseducatie rond het thema voeding. Je kan de leerlijn gebruiken om lesinhouden en lesmateriaal te selecteren en te controleren, om onderling af te stemmen welke leerinhouden rond voeding wanneer (in welk leerjaar) en in welke vakken aan bod kunnen komen.

Op zoek naar educatief materiaal?

In de leerlijn voeding krijg je een overzicht van materiaal die je in de les kan gebruiken. 

Onder 'educatief materiaal' vind je een overzicht van materialen. 

Op www.gezondeschool.be vind je een overzichtspagina met materialen rond voeding (ruimer dan strategie educatie). 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be