Zorg/begeleiding

De school heeft speciale aandacht voor leerlingen met bijzondere behoeftes, risicoleerlingen en specifieke doelgroepen. Gedifferentieerd werken is hierdoor noodzakelijk. Vanuit hun eigenheid vragen kansen- en risicogroepen de nodige aandacht binnen de algemene gezondheidswerking. Belangrijk is hier doelgroepbewust te werken. Hou bij het uitwerken van het voedingsbeleid dus rekening met de aanwezige doelgroepen. Werk hiervoor eventueel samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 

Enkele voorbeelden:

  • De school voorziet eventueel gratis soep en brood in de pauzes zodat leerlingen die met een lege maag naar school komen iets te eten hebben. Op die manier hebben ook deze leerlingen voldoende energie om zich te kunnen concentreren op het werk in de klas.

  • Kansarme ouders slagen er vaak niet in om hun kinderen van evenwichtige voeding te voorzien, waardoor het aanbod vaak eenzijdig is: suiker- en vetrijke producten die veel energie geven, maar weinig essentiële voedingsstoffen.

    Een aanbod van warme maaltijden op school kan voor kinderen in armoede een verschil maken: het biedt hen de kans om minstens één keer per dag gezond en gevarieerd te eten. Voor gezinnen in armoede is het echter niet evident deze maaltijden te betalen. Sommige scholen bieden deze maaltijden dan ook gratis aan of tegen een sociaal tarief om tegemoet te komen aan hun kwetsbare situatie.

  • De leraar voeding gaat, als een leerling op school een voedselallergie heeft, bij ieder recept de ingrediënten na om vast te stellen of het kind het desbetreffende gerecht mag eten.

  • Een kind dat diabetes heeft mag frisdrank drinken in de klas bij een hypoglycemie.

  • Kinderen uit etnisch culturele minderheden (vb. Turks, Marokkaans) hebben vaker dan de gemiddelde bevolking minder gezonde voedingsgewoonten. De redenen hiervoor zijn erg uiteenlopend. Dit kan een gevolg zijn van hun economische positie, gewoonten uit de eigen cultuur (bv. veel suiker in de thee doen, brood soppen in grote hoeveelheden olijfolie) of het overnemen van Westerse levensstijl (bv. gebruik van frisdranken en fastfood). Extra aandacht voor gezonde voeding bij deze doelgroepen is dus aangewezen.

  • Keuzemogelijkheden in het aanbod van warme schoolmaaltijden.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9 1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be