Help jij mee met de verspreiding van een bevraging over (cyber)pesten?

09.03.2018

Studenten van de master-na-masteropleiding Meertalige Bedrijfscommunicatie aan
de Universiteit Gent voeren een onderzoeksproject uit voor het Vlaams netwerk Kies Kleur
tegen Pesten!. In het kader hiervan bevragen zij jongeren tussen 12 en 18 jaar over het thema (cyber)pesten. De bevraging dient individueel en online ingevuld te worden, via computer, tablet of smartphone.

Bij voorkeur wordt deze enquête tijdens de les afgenomen, om een hogere responsgraad te
bewerkstelligen. Alle onderwijstypes en -graden van het secundair onderwijs worden bevraagd. Deze enquête kadert bijvoorbeeld in levensbeschouwende vakken en de ICT-lessen. Eventueel kan ze ook verspreid worden en door de studenten thuis ingevuld worden.

Onder de deelnemers worden een aantal cinematickets van Kinepolis verloot.
Het invullen van deze enquête kan tot en met 30/3/2018 en neemt een kleine 10 minuten in
beslag.

De enquête kan u openen via volgende link:
https://ugentmbc.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Rp0dH1qS9fGtWB

Alvast bedankt!

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be