Ondersteuning

Je staat er als school niet alleen voor. Voor de (verdere) uitbouw van het gezondheidsbeleid kan je beroep doen op het ondersteuningsaanbod van de schoolnabije- (CLB en pedagogische begeleiding) en externe partners (bv. Stichting Vlaamse Schoolsport, preventiewerkers, gemeente/stad, ….). Links in de navigatie kan je doorklikken op de verschillende partners.

Voordelen van samenwerking?

  • De verschillende partners ondersteunen jouw school elk vanuit hun eigen expertise.

  • Partners van bij het begin aanspreken en betrekken, verhoogt de kwaliteit van de verdere uitwerking van het gezondheidsbeleid.

Waarvoor kan je partners betrekken?

  • aanleveren van educatieve materialen

  • geven van gastlessen/infosessies

  • uitvoeren van projecten of acties in de school

  • geven van ondersteuning bij de integratie van de gezondheidsthema’s in het curriculum

  • begeleiden van je school bij de uitbouw van het (thematisch) gezondheidsbeleid

  • ter beschikking stellen van infrastructuur, financiële middelen (subsidies)

Streef naar een duurzame samenwerking met de partners.

Handvatten voor samenwerking

Heb je vragen over de betrouwbaarheid van een organisatie, de commercialisering of de manier waarop je als schoolteam met een organisatie aan de slag kan? Raadpleeg dan de handvatten voor samenwerking, opgesteld door de commissie onderwijs en samenleving van de Vlor.

Zorgvuldig bestuur

Houd ook rekening met zorgvuldig bestuur. Dit betekent dat je je in je dagelijkste werking op school aan een aantal principes moet houden in verband met kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring en participatie gesubsidieerd onderwijs.
Meer informatie vind je op de website zorgvuldig bestuur.


Actielijst

Op zoek naar educatief materiaal, methodieken, … om je gezondheidswerking op school uit te bouwen? Neem dan zeker een kijkje in de actielijst.

Nieuwsbrief Gezonde School

Wil je graag meer info over nieuwe methodieken, nieuwe ontwikkelingen, aanbod vormingen, … ? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief Gezonde School op de homepage.

Vorming Gezonde School

Interesse in een vorming? Neem dan zeker een kijkje op onze opleidingspagina.
Twee maal per jaar organiseren we bij Gezond Leven een vorming Gezonde School.

Elk jaar geven wij onze vorming ook in opdracht van enkele nascholingscentra:

  • Eekhout Academy: neem een kijkje op hun website om te zien wanneer deze doorgaat. De vorming vindt plaats in Brugge.

  • CNO Antwerpen: neem een kijkje op hun website om te zien wanneer deze doorgaat. De vorming vindt plaats in Antwerpen

Wil je een vorming op maat van jouw scholengroep organiseren bv. een pedagogische studiedag rond gezondheid? Dat kan. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem zeker ook een kijkje bij het vormingsaanbod van de andere partnerorganisaties:

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be