Partners

Voor gezondheidsbevordering in onderwijs werkt het VIGeZ samen met:

 

   

VIGeZ is nationaal coördinator en verkozen lid van de Europese stuurgroep van:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be