Betrokkenheid van het team

De teamgeest op school is minstens even belangrijk voor een effectief gezondheidsbeleid als de concrete uitwerking van lessen en acties in de school.

Het is essentieel dat de directie positief staat tegenover de uitwerking van het gezondheidsbeleid.

Om van de gezondheidswerking op school een beleid te maken, zijn een gedeelde visie, inspraak en een brede betrokkenheid van het team noodzakelijk. De school werkt aan draagvlak voor het gezondheidsbeleid door systematische communicatie en overleg binnen het team te organiseren.

Schoolinterne beleidsstructuren zoals een aanspreekpunt en een werkgroep zorgen voor afstemming en coördinatie van de werking.

Binnen de kwaliteitscirkel vormt het informeren en motiveren van het schoolteam een belangrijke basis voor de verdere uitbouw van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op school.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be