Betrokkenheid van leerlingen en ouders

De actieve betrokkenheid van de leerlingen en ouders is belangrijk voor een effectief gezondheidsbeleid op school. Om te komen tot een breed draagvlak bij leerlingen en ouders kan de school gebruikmaken van verschillende werkwijzen.

Naast de formele structuren (zoals leerlingenraad, ouderraad of schoolraad) kan de school ook werken met andere werkvormen zoals een klasgesprek, receptie met ouders. Hiermee kan ze de leerlingen en ouders stimuleren tot participatie en actieve deelname aan de gezondheidswerking.

De school kan leerlingen en ouders ook uitnodigen tot medewerking aan concrete gezondheidsacties en hen ruimte geven om eigen initiatieven te nemen.

Zo kunnen leerlingen initiatief nemen om aan het  klas- of schoolklimaat te werken, zelf kookactiviteiten te organiseren of met de leerlingenraad mee te werken aan het voedingsbeleid. Het document meewerken aan het gezondheidsbeleid op je school geeft leerlingenraden inspiratie.

Ouderraden of -verenigingen kunnen gebruik maken van het gelijknamige servicedocument. Voor hen is er ook de actie ontbijt je fit, die de ouderwerking een draaiboek biedt om een gezond ontbijt en bewegingsactiviteit te organiseren op school.

Op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel vind je concrete initiatieven voor de leerlingenparticipatie op school.

Op de websites van de ouderkoepels VCOV, GO! ouders en KOOGO vind je concrete initiatieven voor de ouderparticipatie op school.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be