Gegevensverzameling en analyse

De school dient best een zicht te hebben op:

  • de eigen werking (bv. via de inventarisatie van acties en leerinhouden gezondheid; via bevraging o.a. zelfevaluatie gezondheidsbeleid)
  • de wensen en behoeften van de leerlingen, hun ouders en het team (bv. via de personeelsvergadering, leerlingen-of ouderraad; via bevraging o.a. zelfevaluatie gezondheidsbeleid)
  • de factoren (gedragsdeterminanten) waaraan dient gewerkt te worden (bv. via HBSC-studie e.a. in Vlaanderen; evt. via bevraging)
  • de draagkracht en mogelijkheden die de school hiervoor heeft (bv. via spinnenweb gezondheidsbeleid; via zelfevaluatie gezondheidsbeleid of zelfevaluatie beleidsvoerend vermogen).

Vanuit deze analyse vult de school de strategieën en acties van haar gezondheidsbeleid in, komt ze tot een realistische actieplanning en kan de opvolging en evaluatie van het beleid opgezet worden.

Binnen de kwaliteitscirkel vormt de gegevensverzameling en analyse een belangrijke basis voor de verdere uitbouw en evaluatie van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op maat van de school.

In de actielijst vind je hiervoor beleidsinstrumenten.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be