Prioriteiten, doelstellingen en planning

Op basis van de balans tussen ambitie en mogelijkheden kan de school de meest geschikte prioriteiten kiezen. De selectie is gebaseerd op:

  • Behoeften: wat hebben we nodig?
  • Actuele situatie: wat doen we reeds?
  • Mogelijkheden: wat kunnen we?
  • Wensen: wat willen we?

Het is vanuit deze selectie dat de school doelstellingen voor haar gezondheidswerking zal formuleren.

Gezondheidsgerelateerd gedrag wordt beïnvloed vanuit verschillende sferen (bv. gezin, vrije tijd, media). Op een aantal determinanten heeft de school weinig of geen invloed (bv. kostprijs van voeding, beschikbaarheid van drugs, waardenpatroon van thuismilieu). De school houdt hiermee best rekening bij het formuleren van doelstellingen voor haar gezondheidsbeleid.

Concreet worden doelstellingen geformuleerd:

  • op het niveau van determinanten waarop de school wel voldoende invloed heeft (bv. de leerlingen hechten belang aan voldoende bewegen, de school heeft een laagdrempelig aanbod van bewegingsactiviteiten), meer lezen
  • eventueel op gedrag tijdens de schooltijd (bv. de leerlingen gaan respectvol om met elkaar, de etenblijvers eten in de refter gezond).

Bij de uitwerking van de doelstellingen en invulling met concrete acties wordt best voldoende aandacht besteed aan de planning, praktische uitwerking en opvolging. Volgende aspecten zijn belangrijk bij de keuze en uitwerking van een actie:

  • de actie draagt bij tot de geformuleerde doelstelling(en)
  • de actie is geschikt voor de schoolspecifieke situatie
  • de actie is concreet ingevuld: doelgroep (bv. enkel 3e graad), timing, verloop, taakverdeling en partners zijn bepaald.
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be